JAARVERSLAG 2020

Voorwoord & ontwikkelingen

KENNIS & INFORMATIE

Kennis & informatie

Kennis & informatie

Wij bevorderen de participatie en zelfredzaamheid van inwoners
door het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie. Niet alleen
op papier of online, ook door lezingen en bijeenkomsten.

Kennis & informatie

Spreekuren

Het hele jaar door organiseerden we verschillende spreekuren.
Wekelijks het Taalspreekuur, Online Bibliotheekspreekuur en de
Digi-Inloop/DigiHulp.

In maart startte het Belastingspreekuur en in het najaar konden
mensen vragen stellen over donorregistratie en de CoronaMelder.

Donorregistratie

De overheid koos de Bibliotheek als partner in haar donorcampagne.
We informeerden inwoners van Altena met persberichten en social
mediaberichten. In samenwerking met RTV Altena en huisarts drs.
Caroline Arnold Bik namen we een tv-uitzending op. Op die manier
bereikten we veel mensen.

Kennis & informatie

Kennis & informatie

Informatiepunt Digitale
Overheid


Niet alleen voor donorregistratie weet de overheid ons te vinden.
Voor steeds meer digitale overheidszaken kunnen inwoners van
Altena in de Bibliotheek terecht. We werkten dit jaar aan de
inrichting van ons Informatiepunt Digitale Overheid.
In december ontvingen we onze eerste gasten. De officiële
opening is in 2021.

ONTWIKKELING & EDUCATIE

Ontwikkeling & educatie

Wij richten ons op het verhogen van (digitale) geletterdheid en
leesbevordering voor 0 tot 4, 4 tot 12, 12 tot 18 en 18 tot 108 jaar.

In Altena wonen in totaal ruim 7.700 laaggeletterden.
Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen
die (grote) moeite hebben met lezen en schrijven. Op individueel
vlak kan laaggeletterdheid leiden tot een sociaal isolement. Wij
zien het als onze taak en opdracht een belangrijke bijdrage te
leveren aan het verhogen van de geletterdheid van de inwoners
uit ons werkgebied.

Ook in 2020 waren we hier druk mee. We stonden door corona
voor een extra uitdaging. In het interview vertellen onze collega’s
hierover.

Ontwikkeling & educatie

Ontwikkeling & educatie

LEZEN & LITERATUUR

Lezen & literatuur

Wij zijn fysiek en/of online toegankelijk in alle kernen met een
kwalitatief goede collectie. Die collectie stellen we beschikbaar
op onze vestigingen, servicepunten en scholen met de Bibliotheek
op school. We werken hiervoor samen met onder andere de
Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven, Gemeente
Altena, alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in
Altena, consultatiebureaus, alle kinderopvangorganisaties in Altena,
SeniorWeb Land van Heusden en Altena, Pro Seniore, Trema, ROC
da Vinci en Stichting Vluchtelingenwerk.

Lezen & literatuur

Lezen & literatuur

Deze nieuwe boeken plaatsten we op onze vestigingen
en servicepunten.

Lezen & literatuur

Boeken voor de
Bibliotheek op school
en BoekStartlocaties


Voor het inrichten van de Bibliotheek op school van de Eben Haëzer
in Woudrichem en BoekStart De Richter in Werkendam, schaften we
ruim 1.000 boeken aan. Daarnaast nog eens 2.000 boeken om de
collectie van de al bestaande Bibliotheken op school en
BoekStartlocaties up-to-date te houden.

Lezen & literatuur

Dementheek

De werkgroep dementievriendelijke gemeente werkt samen om haar
doel te realiseren binnen de gemeente Altena. Wij hebben daar een
verantwoordelijkheid en een rol; onze Dementheek is daar een
voorbeeld van. Wij stelden een collectie samen die over dementie
gaat. Voor personen met dementie, hun kinderen, kleinkinderen en
mantelzorgers. Binnenkort breiden we de Dementheek uit met
zogenaamde leenkoffers.

Lezen & literatuur

Inspiratieavond Kinderboekenweek

Er waren 17 scholen vertegenwoordigd door 23 deelnemers. Het
thema was ‘En toen?’. Femke Ganzeman van Leesbevordering
in de klas
gaf een enorme hoeveelheid boekentips en vertelde
enthousiast over de mogelijkheden hiervan bij de zaakvakken.

Lezen & literatuur

De Afhaal Bibliotheek

750 leden leenden bij de Afhaal Bibliotheek. 150 leden en niet-leden
bestelden een pakket afgeschreven boeken.

KUNST & CULTUUR

Kunst & cultuur

Wij werken samen met partners voor verbreding van culturele
activiteiten
in Altena en het bevorderen van cultuureducatie, zowel
binnenschools als buitenschools en voor volwassenen.

We vertellen je graag meer over Cultuureducatie met kwaliteit,
Erfgoed en Cultuurmenu Altena.

Kunst & cultuur

Cultuureducatie met
kwaliteit


Onze collega’s Arianne en Jacqueline vertellen over het maatwerk
dat wij scholen bieden.

Kunst & cultuur

Kunst & cultuur

75 jaar bevrijding

Uiteraard stonden we dit jaar uitgebreid stil bij dit thema. We
ontwikkelden zelfs, in samenwerking met Erfgoed Brabant, een
lespakket voor scholen. Jacqueline en Arianne vertellen je er
meer over.

Kunst & cultuur

Kunst & cultuur

Cultuurmenu Altena

In 2020 deden 21 scholen mee aan de projecten van Cultuurmenu
Altena. Dat zijn ruim 3.500 leerlingen. Bekijk de video en ontdek hoe
we het menu samenstelden en waar de leerlingen mee aan de slag
gingen.

Kunst & cultuur

Kunst & cultuur

Reacties deelnemers
Cultuurmenu Altena


Hier lees je reacties van een aantal leerlingen
en leerkrachten.

Kunst & cultuur

ONTMOETING & DEBAT

Ontmoeting & debat

Wij stimuleren en faciliteren (kennis) ontmoetingen, community’s
en netwerken op lokale en maatschappelijke thema’s.

Ontmoeting & debat

Ontmoeting & debat

BiebTalk: Jongvolwassenen
en de Bibliotheek


We onderzochten op welke manier we jongvolwassenen aan onze
Bibliotheek kunnen binden. Hiervoor gingen jongeren met elkaar in
gesprek
. Het onderzoek leverde interessante inzichten op die we in
onze programmering en ons productaanbod meenemen.

Ontmoeting & debat

Vrijheid is niet voor
iedereen vanzelfsprekend


Dit jaar stonden we stil bij 75 jaar bevrijding. Voor ons in Nederland zo
gewoon en vanzelfsprekend. Dat is helaas niet in alle landen het geval.
Schrijfster en journaliste Suzanna Jansen ging hierover in gesprek met
Malek Alghayad uit Altena. Malek vluchtte met zijn gezin uit Syrië.

Ontmoet Schrijvers
Online


Ontmoet Schrijvers Online is een landelijk initiatief dat we in juni en
november aanboden. In totaal werden 11 schrijvers door een
professional geïnterviewd en zij gingen daarna met de deelnemers
van de webinars in gesprek. Een mooi online alternatief in tijden van
corona.

Ontmoeting & debat

Ontmoeting & debat

Puberbrein

Tijdens de Boekenweek organiseerden we de lezing Puberbrein.
Ouders en hun pubers waren welkom om te leren over het brein
van jongeren tot en met 24 jaar.

Webinar LinkedIn

We gingen de uitdaging aan om (jong)volwassenen te binden aan
de Bibliotheek. Daarvoor organiseerden we onder andere het
webinar LinkedIn. Deze workshop was uitverkocht en van de
deelnemers kregen we enthousiaste reacties terug.

Ontmoeting & debat

DE BIBLIOTHEEK IN CIJFERS

De Bibliotheek in cijfers

De Bibliotheek in cijfers

De Bibliotheek in cijfers

COMMUNICATIE

Communicatie

Communicatie

Communicatie

Communicatie

PERSONEEL & ORGANISATIE

Personeel & organisatie

Personeel & organisatie

Personeel & organisatie

Personeel & organisatie

Personeel & organisatie

TOEZICHTHOUDEND BESTUUR

Colofon

Redactie:
team de Bibliotheek CultuurPuntAltena

Vormgeving:
Senss Branding

Fotografie en beeld:
de Bibliotheek CultuurPuntAltena, Altena Nieuws, Beeld en Geluid
(Polygoon Bioscoopjournaal, weeknummer 47-39), Biesbosch Museum
Eiland, Erfgoed Brabant, Erfgoed Brabant Academy, Donarreiskoffer (2016),
Gaby Ermstrang, Han Furnée, Johan Bakker (2014), Koninklijke Bibliotheek,
Marjolein van de Akker, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Wouter
Hagens (2017)

Wil jij ons jaarverslag delen met andere lezers? Dat kan!